Komplex egészségfejlesztési tervek készítése

Egészségfejlesztési tervet készítünk cégeknek munkahelyi egészségfejlesztéshez, önkormányzatoknak települési programokhoz, iskoláknak, óvodáknak egészségneveléshez, valamint sportegyesületeknek és egyéb civil szervezeteknek a  következő tartalmi elemekkel:

• Szervezeti/intézményi struktúra és a potenciális partnerek feltérképezése, partnerségi csoportok kialakítása

• Egészségfejlesztési-egészségterv készítési szakmai felkészítés, képzés a partnerségi csoportok, véleményvezérek számára

• Állapot-, és szükségletfelmérés, problématérkép összeállítása

• Stratégia tervezés – stratégia illesztése a meglévő fejlesztési tervekhez, prioritások meghatározása

• Rövidtávú konkrét cselekvési program meghatározás, erőforrás tervezéssel

• Mérés-értékelési rendszer kidolgozása, mérőeszközök fejlesztése, módszertan kidolgozása, indikátorrendszer kialakítása

• Egészségkommunikáció kialakítása

• Felülvizsgálati ciklus tervezése

• Fenntarthatóságra vonatkozó javaslatok kidolgozása

emako.hu - komplex egészségfejlesztési tervek készítése