Egészségfejlesztési és prevenciós programok

Egészségfejlesztési és prevenciós programok eredményességének mérése, értékelése

A mérési, értékelési, nyomonkövetési tevékenységnek alapvető szerepe van a tudatos, tervezetten és szervezetten folytatott egészségfejlesztési tevékenység megvalósításban. Alapvető célja, hogy vizsgálja azokat a kérdéseket, hogy a tervezett/végzett tevékenységek:

- a kitűzött célok eléréséhez hozzájárulnak-e

- melyik eszköz(ök) használata milyen eredménnyel jár, megfelelően kerültek-e alkalmazásra az egyes eszközök

- a programok, beavatkozások mennyire feleltek meg a célcsoport szükségleteinek, elvárásainak, sikerült-e elérni a célcsoportot

- mennyire voltak elégedettek a résztvevők

- a rendelkezésre álló források felhasználása hatékonyan történt-e

- milyen korlátokkal, akadályozó tényezőkkel találkoztunk a megvalósítás során

Kidolgozzuk a programok monitoring rendszerét, meghatározva az értékeléshez szükséges mérési pontokat, mérőeszközöket, valamint a felvett adatok értékelésének módját, illet leg elvégezzük az egyes programok eredményességi értékelését is.

emako.hu - egészségfejlesztési és prevenciós programok